In English

Wind turbine noise propagation over flat ground. Measurements and predictions using a Parabolic Equation method

Irene Lauret Ducosson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:10, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek