In English

Utvändig utrymning vid brand – Förtydligande av lokala variationer - En studie om brandevakuering i Storgöteborg

Oscar Holm ; Jeremias Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Räddningsväg, uppställningsplats, räddningstjänsten, TR2-trapphus, TR1- trapphus, brandkonsult, stegbil, maskinstege, utrymningshiss, landskapsarkitekt, gräsarmering, asfalt, HDPE, utskjutsstege, hävare, evakuering, brandsäkerhet, brandskydd, krav, skyltning, lastzon, Storgöteborg, GöteborgPublikationen registrerades 2019-06-14. Den ändrades senast 2019-06-14

CPL ID: 256816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek