In English

Värdeskapande utveckling av Hjällbo torg - En studie om framgångsfaktorer för utveckling av torg i miljonprogramsområden

Tove Gunnarsson ; Emilia Lindholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Stadsplanering, värdeskapande stadsutveckling, torg, torgutveckling, miljonprogrammet, framgångsfaktorer, Hjällbo, Gårdsten, Selma stad, RosengårdPublikationen registrerades 2019-06-14. Den ändrades senast 2019-06-14

CPL ID: 256814

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek