In English

A production value flow analysis of Industrial engines

Gabriel Hultman Ericson ; Navnit Patel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-19

CPL ID: 256811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek