In English

Vilka kvaliteter värdesätter boende i sitt bostads- och närområde? En benchmarkingstudie gjord för att lyfta de kvaliteter som bör beaktas vid utveckling av framtida bostadsområden

Amanda Östling ; Klara Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: uppföljning, offentliga rummet, social hållbarhet, boendemiljö, stadsutvecklingPublikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256808

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek