In English

Kraft Cooking Kinetics On the level of the fibre wall thickness

Anna Lidén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256806

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek