In English

Modelling Methanol Content in Condensates From a Black Liquor Evaporation Plant. A case study of the SCA Östrand pulp mill

Frida Petrusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256804

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek