In English

Utformning av en effektiv materialstyrning inom sjukvården

Johanna Pettersson ; Anne Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek