In English

Comparison of FBRM® and PIA for investigating the precipitation of Kraft lignin from aqueous solutions: Influence of salt type, concentration, temperature and pH

Joakim Thorstenson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256801

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek