In English

Evaluation of poisonous effect of Fe, K and P on deactivation of NiMo alumina catalysts during HDO of Stearic acid

Hoda Abdolahi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13.

CPL ID: 256799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek