In English

Evaluation and Characterization of Polyurethane Foam from Naturally and Artificially Aged District Heating Pipes

Cornelia Byäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13.

CPL ID: 256796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek