In English

Improving a supplier´s competitiveness: A last-mile distribution perspective within the construction industry

Helena Gadelii ; Harald Konsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:069, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256793

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek