In English

Upp- och nedhängning med hjälp av en kollaborativ robot

Hanging goods with a collaborative robot

Alexander Svensson ; Kevin Wedin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek