In English

Usability study on human machine interface: In Volvo Cars body factory

Elly Nordin ; Olov Nydén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256782

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek