In English

Fastighetsföretag och hållbarhet - Dess betydelse och påverkansfaktorer

Frida Reichard ; Sofia Norman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Hållbarhet. Fastighetsföretag. Kommunikation. Syftesdriven marknadsföring. Mervärde. Affärsnytta.Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256779

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek