In English

Flexibla kontorshyresavtal och Coworking - Hot eller möjlighet sett ur ett investerar- respektive hyresgästperspektiv

Henrik Olausson ; Kristoffer Paavola Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Fastighetsbranschen, Investering, Kommersiella fastigheter, Fastighetsägare, Flexibla kontorsytor, Korta hyreskontrakt, Långa hyreskontrakt, Flexibla hyreskontrakt, Legala hyreskontrakt, Hållbarhet, Vakant lokalPublikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek