In English

Design av interaktion för ett autonomt fordon: Med avseende på interntransport i fabriksområd

Design of the interaction of an autonomous vehicle in an industrial enviroment

Carolina Nordin ; Christina Göthberg ; Julius Bung Tidblom ; Lisa Rooth ; William Bjöersdorff ; Mattias Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-13.

CPL ID: 256775

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek