In English

Design guidelines: Study solutions for children: Ergonomic aspects of study solutions for 5-14-year-old children

Ann Forsman Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek