In English

Enhancing the drivers user experience by broadening the sonic environment, two visual designers take on sound design

Anna Tengroth ; Viktor Broo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13.

CPL ID: 256773

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek