In English

Developing an interface for bus drivers: Simplifying complexity through usability and user experience

Rebecka Jönsson ; Markus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13.

CPL ID: 256771

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek