In English

Success factors and pitfalls in organizational change: a case study

Robert Georgiev ; Elena Puertas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2019:054, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek