In English

Förbättring av projektarbete - En fallstudie på Preem och COWI

Marion Andersson ; Elin Vieglins
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek