In English

Placering och nyttjande av aktiva bottenvåningar En fallstudie av Nya Kvillebäcken

Niclas Nilsson ; Adam Timmerås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: samhällsplanering, gentrifiering, urbana verksamheter, gaturum, mötesplatser, levande bottenplanPublikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek