In English

Omfattande renovering utifrån ett boendeperspektiv samt en utvärdering av Riksbyggens kommunikation

Sara Eklund ; Rebecka Hjerpe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Boendemiljö, flerbostadshus, kvarboende, social hållbarhet, stambyte, störningarPublikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek