In English

När butiker är passé gör City Scenen entré - Att bygga för scenkonst som en del av blandstaden

Malin Rydberg ; Anna Rydberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Kulturellt värdeskapande, Kulturanalys, Stadsplanering, Hållbarhet, Kulturell hållbarhet, Scenkonst, Dans



Publikationen registrerades 2019-06-13. Den ändrades senast 2019-06-13

CPL ID: 256751

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek