In English

Brightening of dark excitons in atomically thin 2D materials

August Ekman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-12.

CPL ID: 256746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek