In English

Engineering template development around the C-pillar at Volvo Car Corporation

Gustav Ölund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek