In English

Synthesis of dihydropyranones from chromene aldehydes via an oxidative NHC-catalyzed kinetic resolution

Mathias Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256737

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek