In English

Optimization of Signal Controlled Bicycle Crossings - Adaption to an Increase in Bicyclists in Gothenburg

Johan Bergman ; Christofer Sernheim Sandäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bicycle crossing, Optimization, Signal sequences, PTV Vissim, Simulation, year2025, Gothenburg, Nya Allén, Annedalsmotet Dag Hammarskjöldsleden, Skånegatan UllevigatanPublikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256736

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek