In English

Evaluating design alternatives for a complete street in Gothenburg, Sweden, using microscopic simulation

PONTUS AHLSTRÖM ; FATEMEH SHAYAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Traffic planning, traffic analysis, urban street, microscopic simulation, bicycle infrastructure, multimodal street, Vissim, Viswalk, Avenyn, KungsportsavenyenPublikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek