In English

Safety assessment and improvements for urban intersections - A study about traffic safety in Gothenburg

Jenny Jansson ; CAROLINE NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: traffic safety, four-legged intersections, Strada, injuries, accidents, safety improvements, flowPublikationen registrerades 2019-06-11. Den ändrades senast 2019-06-11

CPL ID: 256733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek