In English

Characterization of pharmaceutical materials to elucidate structure-material properties relationship

Oscar Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-11.

CPL ID: 256731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek