In English

Utveckling av en styr- och transportmodul för att underlätta förflyttningen av Molle-vagnen på GöteborgsOperan

Development of steering and propulsion module for opera stage decor carriage

Jasmine Björk ; Kajsa Magnusson ; Sofia Rosén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-10. Den ändrades senast 2019-06-10

CPL ID: 256721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek