In English

En lättare inramning: En tavelram vars konstruktion sänker fraktkostnader och minskar antal fraktskador

A lighter framing

Sara Annvik ; Filip Eliasson ; Sofie Groth ; Ellinor Hallberg ; Filip Jonsson ; Erik Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-10.

CPL ID: 256720

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek