In English

Framtagning av magnetiskt leviterande prototypvagn för järnvägsräls

Development of magnetic levitating prototype carriage for railway tracks

Edvin Callisen ; Tarik Dervisic ; Vidar Ericson ; Mattias Johansson ; Daniel Åkerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-10. Den ändrades senast 2019-06-10

CPL ID: 256718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek