In English

Att främja cykling: Hur GoCo Health Innovation City kan leda vägen

Promoting biking and changing behaviours of commuting

Ludvig Andersson ; Karl Emanuelsson ; Julia Ferreira Sandberg ; Rikard Lundberg ; Aida Skåreby Kalaaji ; Linnea Sundestrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-07. Den ändrades senast 2019-06-07

CPL ID: 256710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek