In English

Produktutveckling av släpbår för militär personal

Product Development of a Military Litter

Carl Wingren Bergman ; Sofia Rosengren ; Karin Nilsson ; Johanna Béen ; Axel Sabel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-07.

CPL ID: 256707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek