In English

Livet i lastbil: En användarcentrerad studie av kontrollpanel i hytten

Life on the road: A user centered study and development of console in the truck cab

Hanna Cervak ; Ellen Friborg ; Julia Molin ; Frej Ramberg ; Agnes Rickardsson ; Elin Wieslander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-07.

CPL ID: 256706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek