In English

Analys och konstruktion av fjäderutmattningssystem

Analysis and construction of a spring-fatigue system

Marcur Berg ; Nils Källman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. 61 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Lesjöfors AB avser att i olika sammanhang presentera tekniken kring en unik variant av ett fjäderutmattningssystem på mässor och liknande sammanhang. För att möjliggöra detta behövs en mindre, mobilare variant av ett redan existerande fjäderutmattningssystem producerat och ägt av Lesjöfors AB. Systemets huvudsyfte är att demonstrera den unika tekniken men används även för att utföra tester på mindre fjädrar. Projektets fokus kretsar kring processen att skala ner och omkonstruera det befintliga systemet till ett system passande för uppgiften utan att äventyra dess fundamentala syfte eller effektivitet. Arbetsprocessen involverar validering av systemets unika momentfördelning med hjälp av MATLAB grundat på givna geometriska parametrar. Samtidigt skapas CAD-modeller, hållfasthetsanalyser, måttsättning, helhets -och detaljritningar samt rekommenderad produktlista och drift av systemet. Den slutgiltiga konstruktionen erbjuder ett lättöverskådligt och kompakt system vilket uppfyller de krav arbetet grundas på. Nyckelord:

Nyckelord: Fjäderutmattningssystem, Momentfördelning, Omkonstruera, CAD-modellerPublikationen registrerades 2019-06-07. Den ändrades senast 2019-06-07

CPL ID: 256703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek