In English

Utveckling av hjälpmedel för inlärning : Med avseende på städindustrin

Development of Tools for Learning: With Focus on the Cleaning Industry

Annika Pålsson ; Haris Tucak ; Adna Zekan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-07.

CPL ID: 256700

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek