In English

CollectOne: Ett system med avsikt att förhindra återbruk av injektionsmaterial för att minska spridning av hepatit C

CollectOne: A product and service system with the aim to hinder the reuse of injection material in order to reduce the transmission of hepatitis C

Anna Jarebro ; Alice Karlsson ; Clara Nilsson ; Matilda Schulz ; Lovisa Sköld ; Victoria Sundbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2019-06-07.

CPL ID: 256698

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek