In English

A new window solution: A design project in collaboration with IKEA of Sweden

Anna Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-05. Den ändrades senast 2019-06-07

CPL ID: 256697

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek