In English

Produktutveckling av gripdon och palett för kollaborativa robotar vid medelstora produktionsvolymer

Product development of end-effector and pallet for collaborative robots at medium production volumes

Michael Lund ; Viktor Chu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-06-04. Den ändrades senast 2019-06-04

CPL ID: 256692

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek