In English

Taking IKEA's payment model into the future: evaluating and developing payment systems from the customers perspective

Anna Letfors ; Matilda Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-06-03. Den ändrades senast 2019-06-03

CPL ID: 256690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek