In English

Squeak and Rattle Sound Database and Acoustic Characterisation

Vishal Kulkarni ; Sharath Monappa Nairy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-05-27. Den ändrades senast 2019-05-27

CPL ID: 256688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek