In English

Konceptframtagning av exteriören för en smart palett: en framtida automatisk produkt inom internlogistiken

Concept development of an exterior for a smart palette: a future automatic product within the internal logistics

Josefin Kristiansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2019-05-27. Den ändrades senast 2019-05-27

CPL ID: 256687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek