In English

Effects of Excessive Ultraviolet Irradiation on Assimilable Organic Carbon in Drinking Water

Megan Strand-Jordan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Drinking Water, Assimilable organic carbon (AOC), Bioassay, Fluorescence, UV-treatment, HPSECPublikationen registrerades 2019-05-22. Den ändrades senast 2019-05-22

CPL ID: 256685

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek