In English

Designing for User Tasks in Shared Autonomous Cars

Alejandro Robles Diez ; Maik Schokenhoff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-05-16. Den ändrades senast 2019-05-16

CPL ID: 256682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek