In English

En färgglad studie. Undersökning om felblandning av tvåkomponentsfärg.

Joacim Larsson ; Gustav Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Svenska rederier lägger i dag stor vikt på att deras fartyg skall se fina ut och skydda fartygen mot korrosion. För att uppfylla dessa krav använder idag rederierna tvåkomponentsfärg. Denna färg ger god korrosionsresistens och håller samtidigt glansen längre för att ge fartyget en fin look. Färgens specifika egenskaper fås av den kemiska reaktionen mellan härdarkomponent och baskomponent, vilket ger ett mycket starkt skydd om det utförts på ett korrekt sätt. Ombord upplevs det att härdare används i för stor grad vid blandningen vilket kan resultera i en sämre kvalité på färgen. Denna studie undersöker om blandningen i förhållandet av tvåkomponentsfärger har någon kvalitéspåverkan om för mycket härdare tillsätts. Detta gjordes med hjälp av en fallstudie som resulterade i att intervjuer genomfördes med olika delar av sjöfartsnäringen. Respondenterna i studien frågades om deras syn kring felblandning. Rederier samt färgtillverkaren som tillfrågades kunde alla påvisa att det finns en tendens till felblandning sker ombord. I en kalkyl illustreras de kostnader som uppstår om färg blandas på ett inkorrekt sätt.

Nyckelord: Sjöfart, Underhåll, Tvåkomponentsfärg, Polyuretan, Epoxi, Korrosion, Semistrukturerade intervjuer.Publikationen registrerades 2019-05-16.

CPL ID: 256681

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek