In English

Validerande pilotstudie av befintlig drivbaneberäkningsmodell vid SAR-operationer

Mathias Jakobson ; Robin Kjellin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på grundnivå]

Medlemsstater av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) samarbetar globalt för ett heltäckande efterforskning och räddningssystem (SAR) vilket delegeras ner till nationell nivå. Sjöfartsverket ansvarar för efterforskning och räddningstjänst inom svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg använder beräkningsmodulen BaltSAR för att inkludera väderprognoser vid drivbaneberäkningar och fastställande av sökområde för att undsätta nödställda till sjöss. Studien jämför tre drivbaneberäkningar hämtade från BaltSAR mot ett fälttest utfört på Sveriges västkust. Testet omfattar observationer av sex flytobjekt utförda över sex timmar i en simulerad manöverbordsituation. Flytobjekten efterliknar tre flytprofiler illustrerade i IAMSAR för personer i vatten. Vidare jämförs resultaten mot en manuell beräkning baserad på IAMSAR volym II. Aktuella väderfaktorer skiljer från prognoser vilket försvårar BaltSARs prediktioner och leder till hög drivhastighetsprediktion. Jämfört med fältstudien uppskattar BaltSAR dubbelt så lång drivbana i samtliga beräkningar. Rapporten utgör en grund med rekommendationer för vidare studier.

Nyckelord: Avdrift, Baltsar, Drift, Efterforskning och räddning, IAMSAR, MOB, PIW.Publikationen registrerades 2019-05-16. Den ändrades senast 2019-05-16

CPL ID: 256680

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek